Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Ota Olut käsittelee käyttäjien henkilötietoja. Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjä

Ota Olut / OJS-Staff Oy
Mannerheimintie 12 B
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2852078-8

Mitä henkilötietoja keräämme käyttäjästä?

Keräämme tilauksen yhteydessä käyttäjästä seuraavia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tilauksen toimittamiseksi ja yksilöimiseksi:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelin
 • Tilaus
 • Maksamisessa käytetyt maksutiedot ja ostohistoria

Mihin tarkoituksiin käyttäjän tietoja käytetään?

 • Lippujen tilaamiseen ja toimittamiseen
 • Palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja kohdennettuun asiakasviestintään
 • Käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen
 • Liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen
 • Kulunvalvontaan tapahtumissa

Näin Ota Olut säilyttää henkilötietoja


Säilytämme henkilötietoja palveluiden toteuttamiseksi ja varmistamiseksi sekä kirjanpito- ja raportointivelvollisuuksien ja -vastuiden täyttämiseksi. Henkilötietoja säilytetään henkilötietolain mukaan vain niin kauan kuin tarpeen.

Miten henkilötietoja suojataan

Henkilötietoja käsittelee rajattu määrä Ota Oluen työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Jokainen tietojen käsittelijä on salassapitovelvollinen. Suojaustoimiin kuuluu mm. pääsynhallinta käyttäjäoikeuksin ja salasanasuojaus.

Evästeet

Käytämme palveluissa evästeitä, komentosarjoja, jäljitteitä ja muita vastaavia tekniikoita, joilla tunnistetaan päätelaitteita, seurataan ja analysoidaan käyttäjiä ja käyttöä. Käytämme näillä tekniikoilla kerättyä tietoa palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen.

Evästeellä tarkoitetaan tekstitiedostoa, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Voimme liittää evästeiden keräämää tietoa tunnistettuihin käyttäjiin ja heistä keräämiimme henkilötietoihin mm. käyttäjätunnukseen, kohdentamiseen ja analysointiin liittyen.

Google Analytics tallentaa lisäksi omat evästeensä päätelaitteelle.

Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa?

Käytämme palveluiden toteuttamiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat Ota Oluen henkilötietorekisterin käsittelijöitä, ja he käsittelevät kaikkia henkilötietoja Ota Oluen lukuun ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja käsittelevät mm.

 • Paytrail Oy
 • Luottokorttiyhtiöt

Millaisia oikeuksia käyttäjällä on hänestä kerättyihin tietoihin liittyen?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa käyttäjästä tallennetut tiedot.
Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä ja pyytää saada tietää kaikki hänestä kerätyt tiedot.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista.
Käyttäjällä on oikeus pyytää meitä korjaamaan ja täydentämään hänestä kerätyt virheelliset tiedot.

Käyttäjällä on oikeus pyytää meitä poistamaan hänestä kerätyt tiedot.
Poistamme tiedot käyttäjän pyynnöstä kohtuullisessa ajassa, ellei tietojen säilyttämiseen edelleen ole lakisääteistä velvoitetta tai lakisääteistä oikeutta, esim. palveluihin liittyviin velvoitteisiin ja vaateisiin liittyen.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.
Käyttäjä voi pyytää meitä olemaan käyttämättä käyttäjästä kerättyjä tietoja tiettyihin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin.

Ota Oluen tietosuojavastaava